Upload Ảnh miễn phí | Upanhpro.com
Không
Logo
Imgur Imageshack
Những lưu ý khi sử dụng công cụ này!
  • Ảnh của bạn không được nặng quá 5mb
  • Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc
  • Chiều rộng của ảnh phải lớn hơn 300px, chiều cao ảnh phải lớn hơn 200px
  • Công cụ này không thể upload được ảnh động .gif
  • Khi upload, nếu server Imgur bị lỗi bạn có thể đổi sang Imageshack hoặc Postimage
  • Nếu ảnh quá lớn, vui lòng chọn điều chỉnh lại kích thước thay vì Full size
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Facebook:

Follow me on Facebook